บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2555-นนต.

ประกอบกิจการ: บดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช, ผ้าเบรค และปะเก็นแผ่น และดำเนินการคัดแยก (เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย) ประกอบไปด้วยวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วจำพวกกระดาษ พลาสติก โลหะและเศษไม้

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1327 หมู่ 1

ซอย  ถนน สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์

ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10600

จำพวก: 3

แรงม้า: 73.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/01/2012

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1327 หมู่ 1

ซอย  ถนน สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์

ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 38000

พื้นที่โรงงาน: 6440 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด: