บริษัท นาฟูโกะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นาฟูโกะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาฟูโกะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาฟูโกะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-3/2555-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 149 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 035-351123-11

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 776.07 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 149 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/09/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 14/1 สุวรรณทาวเวอร์ ชั้น 2 หมู่ 

ซอย ศาลาแดง 1 ถนน สาทรหนือ

ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 035-351123-125

ทะเบียนนิติฯ: 105539085549

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นาฟูโกะ จำกัด: