บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(1)-1/2552-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพตกแต่งรถยนต์รถบรรทุกรถยนต์โดยสารรถจักรยานยนต์ถรสามล้อรถจักรยานรถเครนรถพ่วงรถเทรเลอร์รถขุดรถตักรถยกรถเกรดรถแทรกเตอร์รถไฟลิฟท์รถที่ใช้ในการก่อสร้างและการเกษตรอะไหล่รถยนต์อะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่คอมพิวเตอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 349 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 02-739-6718-25

 

ประเภท: 02301

จำพวก: 3

แรงม้า: 81.09 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 18000000 บาท

ค่าอาคาร: 5000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 61 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 249 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/11/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 4/02/2010

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 349 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105544112001

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 2800 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 2800 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด: