บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2550-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ฉีดขึ้นรูปแกนพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/69 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 374.76 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 8 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/02/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 19/11/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/69 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: