บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2551-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 44 หมู่ 14

ซอย นิคมอุตสากรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07000

จำพวก: 3

แรงม้า: 291.87 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/05/2008

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 44 หมู่ 

ซอย นิคมอุตสากรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28160

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด: