บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2548-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธี DRAWING FORGING และ MACHINING ชิ้นส่วนโลหะ ลวดเหล็ก และเหล็กเพลาขาว ชนิดเป็นเส้นแท่ง หรือม้วน สำหรับชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/383 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06406

จำพวก: 3

แรงม้า: 3430.35 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 30 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/12/2005

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 30/01/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/67 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25952

พื้นที่โรงงาน: 8659 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด: