บริษัท ทีทีเอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีทีเอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีทีเอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีทีเอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ภาชนะเครื่องครัว (GLASSID,FRYING PAN COVER) และแท่นกระจกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ผลิตกระจกไฟหรี่รถยนต์ เป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษเพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์กระจกเครื่องถ่ายเอกสาร กระจกฝ่านความร้อนเพื่อนำไปประกอบเป็นกระจกเจียรไนขอบหุ้มโลหะใช้ตกแต่งบ้านเรือน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 698 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2324 0333-5

 

ประเภท: 05400

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 78000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 144 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 31/12/1999

วันหมดอายุ: 6/07/1932

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 698 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2324 0333-5

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 2311

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทีทีเอ จำกัด: