บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.44-2/2556-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตส่วนผสมของยางฟลูโอรีน, ยางซิลิโคนรวมถึงยางฟลูโอรีเนทซิลิโคน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/438 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04400

จำพวก: 3

แรงม้า: 404.21 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 6 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/03/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 6/03/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/438 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105556162173

รหัสกิจกรรม: 20131

พื้นที่โรงงาน: 7916 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7916 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: