บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(2)-1/2545-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 997 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1425-6

 

ประเภท: 07802

จำพวก: 3

แรงม้า: 420.9 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 90 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/11/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 997 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 30921

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด: