บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2535-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น PRECAST CONCRETE CASTING YARD

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 139/1 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3526 1668-7

 

ประเภท: 05801

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 48079693000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 15 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/02/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1942

วันเริ่มดำเนินการ: 27/06/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 139/1 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3526 1668-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23953

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด: