บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-5/2540-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 93 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 2503.92 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/09/2000

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 95/2 หมู่ 13

ซอย  ถนน 

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด: