บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-5/2551-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 54-54/1 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270363

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 310.77 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 3960000 บาท

ค่าอาคาร: 23175000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 3 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 3 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 1 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/04/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 15/03/2013

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 54-54/1 หมู่ –

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270363

ทะเบียนนิติฯ: 105550099259

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 352 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 352 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด: