บริษัท ดูราแพค รีฟอร์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ดูราแพค รีฟอร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูราแพค รีฟอร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูราแพค รีฟอร์ม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2552-นวก.

ประกอบกิจการ: ฉีดหลอดพรีฟอร์ม (หลอดพลาสติก) สำหรบเป่าเป็นหลอดพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 81 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด กม.6

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 837.33 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 6 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/04/2009

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 81 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด กม.6

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดูราแพค รีฟอร์ม จำกัด: