บริษัท ดี.พี.ดับบลิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดี.พี.ดับบลิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดี.พี.ดับบลิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดี.พี.ดับบลิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2548-นนล.

ประกอบกิจการ: นำเข้าส่งออกซื้อมาขายไปเครื่องยนต์รถยนต์อะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตรการก่อสร้างการอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลอื่นๆทุกชนิดและดัดแปลงสถาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รถยนต์ทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 137 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 02-7150556

 

ประเภท: 07701

จำพวก: 3

แรงม้า: 20 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 20000000 บาท

ค่าอาคาร: 10000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 6 คน

คนงานชาย: 11 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/08/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 22/03/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 137 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 016373553

ทะเบียนนิติฯ: 105533006299

รหัสกิจกรรม: 

พื้นที่โรงงาน: 7080 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7080 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดี.พี.ดับบลิว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด: