บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2557-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นผ้าใยสังเคราะห์เคลือบและแม่พิมพ์ถ้วยยกทรง(PolyesterCoatedMaterialandMoldCup)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 02801

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/05/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 36/57 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม3

ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-2943881

ทะเบียนนิติฯ: 105556183987

รหัสกิจกรรม: 14111

พื้นที่โรงงาน: 5123 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5123 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด: