บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2546-นนล.

ประกอบกิจการ: ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเล่นทีวีเกมส์ บรรจุใหม่ แบ่งบรรจุ และซื้อมาขายไปลำโพง และอุปกรณ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 298 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 329.49 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/03/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 298 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด: