บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-3/2548-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ รีไซเคิล (Recycle) เคมีภัณฑ์ (รวมถึงน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ น้ำยาชักเงาโลหะ) ให้บริการตรวจสอบและวิจัยเคมีภัณฑ์ในห้องทดลอง ผลิตน้ำยาชุบและเคลือบเงาโลหะ (Plating & Coating) ตัวทำละลาย (Solvents)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 159/2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17

ซอย  ถนน 

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/01/2010

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 159/2 หมู่ 17

ซอย  ถนน 

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 2768 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด: