บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2537-นนล.

ประกอบกิจการ: พิมพ์กระดาษที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และพิมพ์บัตรเคดิตต่างๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 218นิคมฯลาดกระบัง หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 739-4339-42

 

ประเภท: 04101

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 32000000 บาท

ค่าอาคาร: 62000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 50000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 34 คน

คนงานชาย: 4 คน

ช่างฝีมือหญิง: 20 คน

คนงานหญิง: 3 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 10 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/06/1997

วันหมดอายุ: 31/12/1998

วันเริ่มดำเนินการ: 20/12/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 218 หมู่ 

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 318-1700

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17092

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด: