บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2552-นวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ (PLASTIC COMPOUND)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 130 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 2100.18 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 15 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/04/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 31/08/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 130 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 8532 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด: