บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(1)-1/2553-นนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตเบเกอรี่

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 151 หมู่ 

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01001

จำพวก: 3

แรงม้า: 539.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/11/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 151 หมู่ 

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105531097556

รหัสกิจกรรม: 10711

พื้นที่โรงงาน: 7160 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7160 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด: