บริษัท ซีบีซี ฟอร์ม่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซีบีซี ฟอร์ม่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีบีซี ฟอร์ม่า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีบีซี ฟอร์ม่า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต วิจัย และพัฒนา งานต้นแบบ (PROTOTYPE) ทำจากพลาสติก ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคและอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/689 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-447440-3

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 82.09 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/02/2009

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/689 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-447440-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 1844 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซีบีซี ฟอร์ม่า จำกัด: