บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.57(3)-1/2556-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์(มอร์ต้า)และเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05703

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/12/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/37 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105532079802

รหัสกิจกรรม: 23952

พื้นที่โรงงาน: 24537 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 24537 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด: