บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2549-นปท.

ประกอบกิจการ: ตัดแบ่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/66 หมู่ 1

ซอย – ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06412

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/03/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/66 หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038296870

ทะเบียนนิติฯ: 105517001652

รหัสกิจกรรม: 25999

พื้นที่โรงงาน: 7452 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7452 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด: