บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(5)-1/2542-นนบ.

ประกอบกิจการ: แถบตรา เครื่องหมาย สติ๊กเกอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 362 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 8974-5

 

ประเภท: 08705

จำพวก: 3

แรงม้า: 146.38 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 51074000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 48 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/11/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 2/04/2001

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 362 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 8974-5

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25999

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด: