บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-5/2555-ญสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่รถยนต์ที่ทำจากโลหะ (Magnesium Alloy และ Zinc Alloy)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 113/4 นิคมสหรัตนนคร หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06413

จำพวก: 3

แรงม้า: 482.8 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 63 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/06/2012

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 3/09/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 113/4 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 3021 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด: