บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(4)-1/2551-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ตกแต่งผิวแม่พิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10004

จำพวก: 3

แรงม้า: 29.98 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/11/2008

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 147/2 หมู่ 

ซอย สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนน ติวานนท์

ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25922

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด: