บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2556-นนต.

ประกอบกิจการ: ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ G21-14ถึงG21-16 หมู่ 4

ซอย – ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 06800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/05/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 555 หมู่ –

ซอย – ถนน พหลโยธิน

ตำบล จตุจักร อำเภอ จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 027926666

ทะเบียนนิติฯ: 105534048319

รหัสกิจกรรม: 28261

พื้นที่โรงงาน: 31400 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 31400 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด: