บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-2/2555-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับการอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/897 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 995.25 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 31 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/03/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 16/03/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/897 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105552130790

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 9814 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 9814 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด: