บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.33-1/2545-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรองเท้าทุกชนิด,ชิ้นส่วนหมกทุกชนิด,ชิ้นส่วนถุงมือ และกระเป๋าทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 558 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03300

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/10/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 558 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 15202

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด: