บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2547-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปรถยนต์ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานเครื่องยนต์เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างการเกษตรการอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดนำเข้าขายส่งขายปลีกโลหะทุกช

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 292 หมู่ 4

ซอย – ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 02-4245288

 

ประเภท: 07701

จำพวก: 3

แรงม้า: 5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 1 คน

คนงานชาย: 5 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 2 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/01/2009

วันหมดอายุ: 31/01/2009

วันเริ่มดำเนินการ: 19/05/2004

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 292 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 027396750-3

ทะเบียนนิติฯ: 105536046283

รหัสกิจกรรม: 30921

พื้นที่โรงงาน: 4132 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 4132 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด: