บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2549-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 25 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 5578.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 157 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/11/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 20/08/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 113/5 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 33872 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด: