บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2543-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตหลอดลามิเนท

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 85/4 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ 1

ซอย 2 ถนน บางนา-ตราด

ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/03/2005

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1741 หมู่ 

ซอย  ถนน จันทน์

ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 1600 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คิมแพ็ค จำกัด: