บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(3)-3/2544-ญอธ.

ประกอบกิจการ: เจียระไนเพชร พลอย รับจ้างคัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของเพชร พลอย และเครื่องประดับทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 8/1-3 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขาภิบาล7

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08403

จำพวก: 3

แรงม้า: 22.65 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 20600000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 23 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/07/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 10/10/2001

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 8/1-3 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขาภิบาล7

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 0-2727-0038

ทะเบียนนิติฯ: 105543095081

รหัสกิจกรรม: 32113

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด: