บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2548-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/236 หมู่ 6

ซอย พรประภา ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 549.8 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 41 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/06/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 14/06/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/236 หมู่ 

ซอย พรประภา ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด: