บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2558-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดโฟม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 8/07/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1อาคารกลาสเฮ้าส์ชั้นที่12 หมู่ 

ซอย สุขุมวิท25 ถนน สุขุมวิท

ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105558094663

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 45771 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 45771 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด: