บริษัท คานโต ฮารา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานโต ฮารา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คานโต ฮารา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คานโต ฮารา จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2550-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ปั๊มโลหะขึ้นรูปและทุบโลหะขึ้นรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/47 หมู่ 9

ซอย  ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038214816

 

ประเภท: 06402

จำพวก: 3

แรงม้า: 1407.78 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 30000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 1643550 บาท

ทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 11 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 3 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/11/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 22/06/2011

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/47 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038214816

ทะเบียนนิติฯ: 205540004785

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 9434 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 9434 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คานโต ฮารา จำกัด: