บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-2/2550-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/37 หมู่ 9

ซอย  ถนน แหลมฉบัง-หนองค้อ

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06402

จำพวก: 3

แรงม้า: 204 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/01/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 87/13 หมู่ 2

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด: