บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-3/2544-ญนช.

ประกอบกิจการ: อุตสาหกรรมสี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 100 หมู่ 3

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล คันนายาว อำเภอ บึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0 2517 9485

 

ประเภท: 04501

จำพวก: 3

แรงม้า: 225.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 22 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/10/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 23/09/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 100 หมู่ 

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล คันนายาว อำเภอ บึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0 2517 9485

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20221

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด: