บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(2)-2/34

ประกอบกิจการ: ดินสอ,เครื่องเหลาดินสอ,ไส้ดินสอ,ไส้ดินสอกด,ปากกา SIGN PEN และ ROLLER PEN

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 353 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 3246-7

 

ประเภท: 08702

จำพวก: 3

แรงม้า: 111.4 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 68390000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 49 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/12/1998

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 2/04/1991

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 353 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 3246-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32902

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด: