บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2555-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตมวลเบา

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 31 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05801

จำพวก: 3

แรงม้า: 9509.85 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/02/2012

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 144 หมู่ 16

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ์

ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 107546000121

รหัสกิจกรรม: 23953

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด: