บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2549-นนป.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากการขึ้นรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 635 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4

ซอย 6 เอ ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07100

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 13 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/06/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 15/08/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 635 หมู่ 

ซอย 6 เอ ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27101

พื้นที่โรงงาน: 432 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด: