บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.2(9)-1/2555-นปฉ.

ประกอบกิจการ: รับจ้างทำความสะอาดรังนก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/76 หมู่ 9

ซอย – ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 00209

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/04/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/76 หมู่ 9

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 205555026216

รหัสกิจกรรม: 10131

พื้นที่โรงงาน: 2532 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 2532 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด: