บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-13/2557-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต137เมกะวัตต์และผลิตไอน้ำประมาณ30ตันต่อชั่วโมง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/08/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 87 หมู่ –

ซอย – ถนน วิทยุ

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 026105555

ทะเบียนนิติฯ: 105553058413

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 40816 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 40816 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด: