บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(1)-1/2534-ญนป.

ประกอบกิจการ: หลอดไฟขนาดเล็ก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 694 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2324 0247-8

 

ประเภท: 07401

จำพวก: 3

แรงม้า: 190.84 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 30000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 182 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 31/12/1998

วันหมดอายุ: 6/06/1934

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 694 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2324 0247-8

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27409

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด: