บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2556-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมโซดาและเครื่องดื่มให้พลังงาน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 02002

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 31/10/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 10/7 หมู่ 21

ซอย – ถนน –

ตำบล บางระมาด อำเภอ ตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์: 0241281225

ทะเบียนนิติฯ: 105556152542

รหัสกิจกรรม: 11049

พื้นที่โรงงาน: 21466 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 21466 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กลูดซ่า จำกัด: