บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-2/2557-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลส์ที่ติดตั้งบนหลังคา(SOLARPVROOFTOP)ขนาดกำลังการผลิต997.56KW

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย – ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 08800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/02/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 4/3 หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 023258000-269

ทะเบียนนิติฯ: 115556018765

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 10022 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 10022 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด: