บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2551-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะพลาสติก (กำลังการผลิต 1 MW) และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษขยะพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 369/1 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 8800

จำพวก: 3

แรงม้า: 1846.61 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 15 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/03/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 17 หมู่ 

ซอย รามอินทรา 42 แยก 8 ถนน รามอินทรา

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด: