นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

ผู้ประกอบการ: นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-7/2554-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/07/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 157 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 0817551118

ทะเบียนนิติฯ: 3100900175986

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 42069 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 42069 ตร.ม.

 

แผนที่นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ: