รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ปาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิกาชิฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ออน เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ออน เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ออน เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์ แอดวานซ์ พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สตาร์ แอดวานซ์ พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ แอดวานซ์ พลาสติก จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เดลิก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สยามไดล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สยามไดล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอกฟอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอกวา ทัช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอกวา ทัช จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอกวา ทัช จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอกวา ทัช จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีไอเค (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมริตะเทก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมริตะเทก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริตะเทก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมริตะเทก จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเซีย (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวส์เคานท์ พลาสติกคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไวส์เคานท์ พลาสติกคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวส์เคานท์ พลาสติกคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี.เอส.ที. เอเซีย แปซิฟิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซี.เอส.ที. เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.เอส.ที. เอเซีย แปซิฟิค จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมโก้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...