รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโยฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโยฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ปาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงเดน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูนิชิ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ชูนิชิ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูนิชิ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล – มูไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ วี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ถิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พิน ชายน์ อินเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พิน ชายน์ อินเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พิน ชายน์ อินเลคโทรนิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คาร์ตอนส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ควอลิตี้คาร์ตอนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คาร์ตอนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ควอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสซี วาโด จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเซ็น ไฟเบอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แดนซ์แมน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี พี ไอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท พี พี ไอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมริตะเทก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมริตะเทก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริตะเทก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมริตะเทก จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย มัตโต เอ็น เอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย มัตโต เอ็น เอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มัตโต เอ็น เอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มูสสัน อะทีเลียร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มูสสัน อะทีเลียร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มูสสัน อะทีเลียร์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอดับ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพสโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเรดิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.เอ็ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...