รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงเดน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คอสม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟลเวอร์พลั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามอัครรั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปูแฟชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปูแฟชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปูแฟชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางปูแฟช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิพรีม่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ยูนิพรีม่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิพรีม่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิพรีม่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วินแชนซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาย โค้ทติ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ เอส บี วายส์ ไฟเบอร์กลาส โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เจ เอส บี วายส์ ไฟเบอร์กลาส โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ เอส บี วายส์ ไฟเบอร์กลาส โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิโตเซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อิโตเซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิโตเซโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กิฟท์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เทคนิคอล พาแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เทคนิคอล พาแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคนิคอล พาแนล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์มาแคร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรานส์เทคนิค โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ทรานส์เทคนิค โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคนิค โพลีเมอร์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินโค โมลด์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ชินโค โมลด์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินโค โมลด์ อินดัสเทรียล (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิก้า( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พรอลเปอร์ จิวเว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซุปเป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซัน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...