บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2541-ญสร.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก (THERMISTOR SENSORS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(7)-1/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: รองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้าทำจาก PVC

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2544-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฉีดพลาสติก (CABLE, PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY, PLASSTIC INJECTION)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.83-2/2536-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิต,ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ (PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY,TESTER,PIN INSERT,HOT PLATE,FIXTURE,FIBER OPTIC DEVICE,WIRELESS (RADIO FREQUENCY) PRODUCT,WIRELESS SENSOR PRODUCT,MICRODISPLAY,ACCESS CONTROL DEVICE (SMART CARD) IDENTIFICATION DEVICE (SMA

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(3)-1/2542-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2540 นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ (LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR) แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.32-1/2534

ประกอบกิจการ: ผลิตถุงมือหนังแท้และถุงมือหนังเทียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-7/40

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติกและประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-1/2557-นสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรเพื่อขายจำหน่ายและส่งออก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2538-ญสร.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร