รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็ก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีลสต็อก อินเตอร์เนชั่นแนล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โรงงานไทยเชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โรงงานไทยเชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงงานไทยเชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรงงานไทยเชน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล - มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล - มูไร เท็ค คอร์ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบินเพ้นท์ อุตสาหกรรม – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบินเพ้นท์ อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบินเพ้นท์ อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิน เค.พี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บี.เค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เดลิก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โกลบอลค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โปร-ฟินิช จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อิน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แกรนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิชิดะ ไทเซอิชะ (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีไอเค (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อมตะ เคเบิล แอนด์ ไวร์ ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ เคเบิล แอนด์ ไวร์ ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ เคเบิล แอนด์ ไวร์ ฮาร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) บางนา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมคเกอร์ เมนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เมคเกอร์ เมนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เมคเกอร์ เมนส์ (ไทยแลนด์) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หยงหย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...