รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอปิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอปิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นารูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นารูมิ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อินฟาสเทค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อินฟาสเทค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อินฟาสเทค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอัครรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามอัครรั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 10 กันยา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท 10 กันยา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 10 กันยา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท 10 กันยา จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิวตี้คราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บิวตี้คราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บิวตี้คราฟท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บิวตี้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อิทโซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โคะอิโท จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม เอ็นดีเค จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ชีวามาลา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ชีวามาลา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชีวามาลา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชีวามาลา จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรโชค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท พรโชค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พรโชค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พรโชค จำกัด นิคมอุตส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทเท็ม อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทเท็ม อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทเท็ม อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โทเท็ม อินด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟรอยเดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฟรอยเดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟรอยเดนเบิร์ก แอนด์ ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีพีเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.เอ็ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...