รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอไอ เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอไอ เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอไอ เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอไอ เทค จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี.ไอ.ที. จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อูเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด้ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอ็นโด้ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด้ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อิน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิก้า (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยาสุนากะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยาสุนากะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาสุนากะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง พาร์ทส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท หินสวยมาก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท หินสวยมาก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท หินสวยมาก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หินสวย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดน่า เมททอล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพสโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาต้ามาร์ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...