รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สุทาอิ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูทีไอ เวิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาเด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล – มูไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสตีล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยสตีล โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พีคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พีคส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พานทองกลการ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท พานทองกลการ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พานทองกลการ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พานทองกลการ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโมโตะ เซอิกิ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ยามาโมโตะ เซอิกิ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโตะ เซอิกิ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ – มหาจักร แอร์ คอนดิชั่น – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ – มหาจักร แอร์ คอนดิชั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ทอพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อาร์ทอพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ทอพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 2) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 2) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟิล์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวจีโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นิวจีโอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวจีโอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิวจีโอ จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยฮิดากะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยฮิดากะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยฮิดากะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยฮิดากะ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จิบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิว คอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอะซาคิ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอะซาคิ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอะซาคิ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลิลลี่ โทเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโตเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี.ดี. แอนด์ พี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พี.ดี. แอนด์ พี. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.ดี. แอนด์ พี. จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซังกิวไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซังกิวไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังกิวไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซังกิวไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตันจง อินดัสเตรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ตันจง อินดัสเตรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตันจง อินดัสเตรียล เซอร์วิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอ็มไอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...