รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูเซะ ราชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟูเซะ ราชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูเซะ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮานามิ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท จีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท จีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคชิน คัลเลอร์ เพนซิล ลีด (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชชิน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชชิน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชชิน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารุ กลาส เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารุ กลาส เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารุ กลาส เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มารุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็ก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท งามดีอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โปร-ฟินิช จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีพีเอฟ แคร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีพีเอฟ แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อีพีเอฟ แคร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อีพีเอฟ แคร์ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โอมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โอมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอมิ (ไทยแล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไฮ-พี (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเวอร์รอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเวอร์รอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเวอร์รอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัวนาโค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คัวนาโค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คัวนาโค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คัวนาโค จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออคิด ฟลาวเวอร์ จีเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ออคิด ฟลาวเวอร์ จีเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ออคิด ฟลาวเวอร์ จีเวลส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมโก้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกั – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกั ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียเคนดี้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...