รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงเดน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทรลเลบอร์กวีบระคูสติก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เทรลเลบอร์กวีบระคูสติก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนะโมโตะ เวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เนะโมโตะ เวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เนะโมโตะ เวิร์คส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คอสม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัครวุฒิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัครวุฒิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีเรียลเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซีเรียลเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเรียลเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี.ยู.เมทัล ชีท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พี.ยู.เมทัล ชีท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.ยู.เมทัล ชีท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลฟ์แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไลฟ์แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลฟ์แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไลฟ์แพค จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอนสตีล แอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วรอินเตอร์เทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วรอินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วรอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วรอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามวรชัย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามวรชัย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามวรชัย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามวรชัย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโคโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เยนเฟิง จอห์นสัน คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เยนเฟิง จอห์นสัน คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เยนเฟิง จอห์นสัน คอนโทรล (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคบายาชิ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคบายาชิ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบายาชิ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โกเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) บางนา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัวนาโค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คัวนาโค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คัวนาโค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คัวนาโค จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เบอร์นิน่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...