รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ไลน์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคนิ วอเตอร์เจ็ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เทคนิ วอเตอร์เจ็ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคนิ วอเตอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ปาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นารูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นารูมิ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไพเพอร์ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไพเพอร์ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพเพอร์ พลาสติก (ไทยแลนด์) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฟอร์จูนครอส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฟอร์จูนครอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟอร์จูนครอส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โทเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วน จรูญ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แมกโซ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท พี พี ไอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท พี พี ไอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไซโตะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไซโตะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไซโตะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เบนดะ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิซซ่า พลาสติก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซะนิยะ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาบูชิ (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมโก้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อนาล็อก ซิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...