รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไก รับเบอร์ คอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คอสมิค โพลีเมอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คอสม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พี.เอส.ซี สตีลดรัมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พี.เอส.ซี สตีลดรัมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.เอส.ซี สตีลดรัมส์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อิเซวัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อิเซวัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเซวัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ชาร์เตอร์ดฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ชาร์เตอร์ดฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชาร์เตอร์ดฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟ ไปป์ปิ้ง จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุเพิร์บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮามาก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิว คอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยนิวตั้น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยนิวตั้น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนิวตั้น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยนิวตั้น จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส.อิเลคเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จี.เอส.อิเลคเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส.อิเลคเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุนนาติ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อุนนาติ ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อุนนาติ ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคลาท์ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอคลาท์ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคลาท์ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาคเทค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาตะ-ทีโอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พิณ อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ปาร์คเกอร์ อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีโอค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเรดิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โตเกี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์โซน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...