รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ โซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอชจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ยามะเซอิ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ยามะเซอิ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามะเซอิ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ออฟโร้ด แอดเซสซอรี่ส์ จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ธานี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อรุณา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อรุณา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อรุณา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อรุณา จำกัด นิคมอุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ.พี.เคมีคอล (1993) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ.พี.เคมีคอล (1993) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.พี.เคมีคอล (1993) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิน เค.พี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วน จรูญ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สเตท อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สเตท อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สเตท อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วาโก้ ซังโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หยงหย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เชอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อะห์ห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บียอนนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท บียอนนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บียอนนิคส์ เทคโนโลยี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยน พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ยูเนี่ยน พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...