รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฮาสโก้-ซีพี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฮาสโก้-ซีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาสโก้-ซีพี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ แมนู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูจิ ทัส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิน อี เมททัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ชิน อี เมททัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิน อี เมททัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีซี ดีคอล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด นิคมอุตสาหก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอนสตีล แอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1997 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1997 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1997 จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามไดล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สยามไดล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟไปป์ปิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟไปป์ปิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเซกิ ออโตโมทิฟไปป์ปิ้ง จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุเพิร์บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอลล์บา บางกอก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อินาบา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อินาบา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินาบา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินาบา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอกโคมัตส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อเมล เจมสโตน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อเมล เจมสโตน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อเมล เจมสโตน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน ฟิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาเจนโก้ (บ่อวิน) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท มาเจนโก้ (บ่อวิน) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มาเจนโก้ (บ่อวิน) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...