รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค-เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โทไค-เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค-เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู-ชิน (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออริกซ์ ออโตเมชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ออริกซ์ ออโตเมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ออริกซ์ ออ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเนอร์ยี ออโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโดะ เอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท นูทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เกอฮ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อาซาฮี โอซาก้าโคอูคิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อาซาฮี โอซาก้าโคอูคิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี โอซาก้าโคอูคิ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แทค สยาม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชาตรี โบล์ (ประเทศไทศ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ชาตรี โบล์ (ประเทศไทศ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชาตรี โบล์ (ประเทศไทศ) จำกัด ผู้ประกอบการ: 789/1 ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แมททีเรียลส์ เซอร์วิส คอมเพล็กซ์ คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อิมปอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามไดล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สยามไดล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามไดล์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซินยี เพลท เมคกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซินยี เพลท เมคกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินยี เพลท เมคกิ้ง (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยเนะเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยเนะเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยเนะเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเซล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คุริยาม่า-โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีทีเอส แดร็ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โทโฮ (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โตเก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แอร์วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นิชิยามะ เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย นิชิยามะ เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิชิยามะ เมทัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู เอ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู เอ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู เอ จิวเวลรี่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ปารีส บิชูส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ปารีส บิชูส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ปารีส บิชูส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูแทคไทย จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดน่า เมททอล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โชกิ (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เบนช์มาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...