รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โชวะ โมลด์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โชวะ โมลด์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โชวะ โมลด์ อินดัสทรี ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดอร์ไลท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดอร์ไลท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอร์ไลท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดอร์ไลท์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แฮมมาร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แฮมมาร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แฮมมาร์ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แฮมมาร์ส จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิน เค.พี.เอส. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิน เค.พี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสซี วาโด จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อชเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ท็อชเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อชเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ท็อชเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทรา-โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามศรีทอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สยามศรีทอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามศรีทอง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามศรีทอง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ขอนแก่น สาวไหม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ขอนแก่น สาวไหม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ขอนแก่น สาวไหม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ขอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพรเฟานด์ โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิว คอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามคิโต้ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคนิคส์ เซอร์เฟซส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคนิคส์ เซอร์เฟซส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคนิคส์ เซอร์เฟซส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จอห์น ไวล์ สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จอห์น ไวล์ สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จอห์น ไวล์ สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทสึ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูราแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ดูราแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูราแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูราแพค จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดอะ สตาเลี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...