รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อามอนน์ แอนด์ ลากัวร์เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อามอนน์ แอนด์ ลากัวร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อามอนน์ แอนด์ ลากัวร์เทค จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

10/5/2015 – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

10/5/2015 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน   ชื่อโรงงาน: 10/5/2015 ผู้ประกอบการ:  นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน เลขทะเบียนโรงงาน: ข้อมูลเมื่อวันที่ ประกอบกิจกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฮอริซัน เท็กซ์ไทล์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฮอริซัน เท็กซ์ไทล์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮอริซัน เท็กซ์ไทล์ส จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเนโกโร จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโกเบ เวลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอบีบี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอบีบี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอบีบี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอบีบี จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซิสเต็ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ เอ็กซ์ โอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ เอ็กซ์ โอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ เอ็กซ์ โอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ เอ็กซ์ โอ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีโร่ พาวเวอร์ เทรน จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยูลี่ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท หยูลี่ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท หยูลี่ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพรเฟานด์ โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อะมะดะ มิยาชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อะมะดะ มิยาชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อะมะดะ มิยาชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเค แจแปน นีดเดิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บีเค แจแปน นีดเดิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเค แจแปน นีดเดิล (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย รับเบอร์ เคมิคัล โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโย รับเบอร์ เคมิคัล โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย รับเบอร์ เคมิคัล โพรดักส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พานิคอม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พานิคอม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พานิคอม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พานิคอม จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตัล ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คริสตัล ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตัล ไมโครซิสเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาไซเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...