รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอชพี แอดวานซ์ เซรามิกส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท นูทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิกาชิฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย โกเบ เวลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย โกเบ เวลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โกเบ เวลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคเน่เครนส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โคเน่เครนส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเน่เครนส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานโต ฮารา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานโต ฮารา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คานโต ฮารา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คานโต ฮารา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีพีทีซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พีพีทีซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พีพีทีซี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอกฟอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ.ที.เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ออคิท ฮันนี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ออคิท ฮันนี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ออคิท ฮันนี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ออคิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทโตอา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แวนด้าแพค จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลาโตรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เดลาโตรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลาโตรี่ อินเตอร์เนชั่นแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...