รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โกลช่า เชมินแทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โกลช่า เชมินแทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลช่า เชมินแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอ็นแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลแอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอชจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล – มูไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โฮป เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โฮป เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮป เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาลาพลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มาลาพลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาลาพลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาลาพลาส จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัพทีบีบี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัพทีบีบี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัพทีบีบี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัพทีบีบี จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอนไกไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไกไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไกไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาชิบะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮาชิบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาชิบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาชิบะ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์ส จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทริพเพิ้ล เอ็น แมนูแฟคเจอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ทริพเพิ้ล เอ็น แมนูแฟคเจอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ทริพเพิ้ล เอ็น แมนูแฟคเจอ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลฟา ออโต้ แอสเซ็มบลี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อัลฟา ออโต้ แอสเซ็มบลี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลฟา ออโต้ แอสเซ็มบลี้ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟอร์นิไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.เอส.เพอร์เฟคชั่น อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอส.เพอร์เฟคชั่น อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอส.เพอร์เฟคชั่น อินดัส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิก้า (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอ เอ็น ที ฟู๊ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไอ เอ็น ที ฟู๊ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ เอ็น ที ฟู๊ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอ เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอนีเวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไอนีเวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอนีเวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายเอ็มพี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วายเอ็มพี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอ็มพี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโตเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไวท์ ไดมอนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไวท์ ไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวท์ ไดมอนด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาร์ตินา จิเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมนิลี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โมนิลี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โมนิลี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมนิลี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน ฟิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หยงหย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ปาร์คเกอร์ อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อมิตะ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อมิตะ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อมิตะ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...