รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ แอนด์ จี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โฟเรอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิวแฟค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คิวแฟค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คิวแฟค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิวแฟค จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วินแชนซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซินเมอิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซินเมอิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินเมอิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์มาแคร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส เอส อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อิมปอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอช.ไอ.อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวจีโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นิวจีโอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวจีโอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิวจีโอ จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุเพิร์บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว คอน อีสเทอร์น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิว คอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แคนาดอล โคท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ที ดับบลิว ที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ที ดับบลิว ที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที ดับบลิว ที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นิชิมะ เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย นิชิมะ เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิชิมะ เมทัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิชิมะ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิวา จีเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซิวา จีเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิวา จีเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อนาล็อก ซิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มูราคามิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...