รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอ็นแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิตะคุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อิตะคุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิตะคุระ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน สต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีบิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท วีบิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วีบิลด์ เอ็นจิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หมอมี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท หมอมี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท หมอมี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หมอมี จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอติส ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอติส ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โอติส ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอติส ไทย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมเดอนเคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ที.อี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เค.ที.อี. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ที.อี. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.ที.อี. จำกัด นิคมอุตส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจม ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มหาจักร ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็กซิม แพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็กซิม แพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กซิม แพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็กซิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูตามิ พรีซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมริตะเทก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมริตะเทก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริตะเทก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมริตะเทก จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาเจ๋ สเดนเลส สตีล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ทาเจ๋ สเดนเลส สตีล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเจ๋ สเดนเลส สตีล โพรดักส์ (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอะ เลเบิ้ล เท็ค เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โมริตะ เซอิซาคุโข (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โมริตะ เซอิซาคุโข (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริตะ เซอิซาคุโข (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เด็นเต้ลิ้งค์ไทยฮาลลิม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เด็นเต้ลิ้งค์ไทยฮาลลิม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เด็นเต้ลิ้งค์ไทยฮาลลิม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโต-เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดโต-เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโต-เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทียนโป จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจแปน จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาร์ติน่า จีเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มาร์ติน่า จีเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาร์ติน่า จีเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม คา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เชอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซุปเป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...