รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โซลาร์เลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มินามิ แอนด์ เวอร์บีน่า อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มินามิ แอนด์ เวอร์บีน่า อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มินามิ แอนด์ เวอร์บีน่า อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ทฟอร์ด เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน สกรีน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เค.ที.อี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เค.ที.อี. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ที.อี. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.ที.อี. จำกัด นิคมอุตส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พีพีทีซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พีพีทีซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พีพีทีซี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอนคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท คอนคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คอนคอร์ด อินเตอร์เนชั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูตามิ พรีซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จิน จิน เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จิน จิน เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จิน จิน เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จิน จิน เทค จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จิ้ง เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามแซ็กเซิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามแซ็กเซิล จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิสโช พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิสโช พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสโช พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาคเทค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...