รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมแพค เอเซีย จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวร์ แอนด์ สตีล เฟ็นซ์ซิ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไวร์ แอนด์ สตีล เฟ็นซ์ซิ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คีย์ส อินดัสเทรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คีย์ส อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คีย์ส อินด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอวี อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ว.พรสิน อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ว.พรสิน อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ว.พรสิน อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โตโย เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสเอ็มอี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท งามดีอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เซอีโซ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เซอีโซ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอีโซ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอีโซ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด (โรงงานที่ 2) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด (โรงงานที่ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด (โรงงานที่ 2) ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาสโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาสโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาสโก้ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี.วี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พี.วี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.วี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟอร์นิไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุเพิร์บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟุคุอิ เปียวระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันคิน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พีทู พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันพลัคล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันพลัคล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันพลัคล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รีวา จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท รีวา จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท รีวา จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมโก้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธารธนา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ธารธนา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ธารธนา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ธารธนา จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นวลฉวีวิศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นีอิกะตะ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นีอิกะตะ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นีอิกะตะ เทคโน (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์โซน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซุปเป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...