รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอชจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮานามิ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาย โค้ทติ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไลค์ ม็อกเทล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยรีเบิร์ท จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาไซเท็คซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรสตีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรสตีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรสตีล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กุลธรสตีล จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาลี ชาห์ อิมเป็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อาลี ชาห์ อิมเป็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาลี ชาห์ อิมเป็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสโล-ชวาเบ้(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารุเคน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บรืษัท ยู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน ไอพีโอ ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็นแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทังกาลอยด์ คัทติ้ง ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทังกาลอยด์ คัทติ้ง ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทังกาลอยด์ คัทติ้ง ทูล (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พรอลเปอร์ จิวเว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทียนโป จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม คา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพสโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูพรีม โปรดักส์ จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...