รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอร์แม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท คอร์แม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คอร์แม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิกาชิฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ส ไมโครอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีทีเอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ทีทีเอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีทีเอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีทีเอ จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เลอองกา เวิลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เลอองกา เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เลอองกา เวิลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เลอองกา เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์วิสซีล จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่นฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่นฯ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเดลิก้า จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอกุสุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอกุสุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกุสุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แบรนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยเคียววา ซังโย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยเคียววา ซังโย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเคียววา ซังโย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บี เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอพีซี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพสฟอร์มมิ่ง อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพสฟอร์มมิ่ง อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสฟอร์มมิ่ง อินดัสทรี (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เคทีเอ็กซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เคทีเอ็กซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคทีเอ็กซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิคอร์น อินดัสเทรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ยูนิคอร์น อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิคอร์น อินดัสเทรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริอเซไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ริอเซไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ริอเซไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริอเซไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเชี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซีชั่น (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยน พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ยูเนี่ยน พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...