รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูทีไอ เวิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิตะคุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อิตะคุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิตะคุระ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟลายอิ้งเซาท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฟลายอิ้งเซาท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟลายอิ้งเซาท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัครวุฒิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัครวุฒิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัครวุฒิ จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซินฟูไดอิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ซินฟูไดอิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินฟูไดอิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซินฟูไดอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธนส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปรแคร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โปรแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรแคร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โปรแคร์ จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โคะอิโท จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสเอ็มอี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาคิฮารา เมอิบัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คาคิฮารา เมอิบัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาคิฮารา เมอิบัน (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.ควอลิตี้.ฟู้ด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอกฟอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี พี ไอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท พี พี ไอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พี พี ไอ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเซล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยออ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า ผู้ประกอบการ: บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เซกิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรีบ้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทรีบ้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรีบ้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจนเนอรัล ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจนเนอรัล ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจนเนอรัล ซิลเวอร์ แอน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคอปเปอร์ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคเอ็มเอส ล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คูลลิ่ง แมน อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คุริยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เบอร์นิน่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...