รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลแอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสด้า พ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

10/5/2015 – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

10/5/2015 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน   ชื่อโรงงาน: 10/5/2015 ผู้ประกอบการ:  นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน เลขทะเบียนโรงงาน: ข้อมูลเมื่อวันที่ ประกอบกิจกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ๊คว้านซ์โพลีโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปรเกรสโตโยแมนูแฟคเจอร์ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โปรเกรสโตโยแมนูแฟคเจอร์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรเกรสโตโยแมนูแฟคเจอร์ไทย จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อูซอง อิเลคโทร-แมกกานิคส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส.เคอีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมาร์โซล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟรม เทค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แกรนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอลล์บา บางกอก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุปเปอร์ พาร์ทิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็มไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โตไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.ดี.เอ็ม. (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ที.ดี.เอ็ม. (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.ดี.เอ็ม. (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจมแบรนด์ จิวเวลเลอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจมแบรนด์ จิวเวลเลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมแบรนด์ จิวเวลเลอรี่ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน ฟิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โอราโนส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โอราโนส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอราโนส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอราโนส จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดน่า เมททอล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...