รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิซูคิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท มิซูคิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มิซูคิ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดานิลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดานิลี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดานิลี่ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลีฟู้ดส์ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล – มูไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คอนเซพท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คอนเซพท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คอนเซพท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเวอร์โฟล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แบรนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เดลิก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิว็อกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิว็อกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิว็อกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ทากามัตสึ เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม ทากามัตสึ เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ทากามัตสึ เคมีคอล จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอล เวนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ดีเวลล็อปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ดีเวลล็อปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท มิ้นท์ ดีเวลล็อปเมนท์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอ็นพี เคมีเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท พีเอ็นพี เคมีเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอ็นพี เคมีเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พีเอ็นพี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟุ่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟุ่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟุ่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โทแอค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอช ดับบลิว เทอร์โบ ซิสเท็มส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอช ดับบลิว เทอร์โบ ซิสเท็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ดับบลิว เทอร์โบ ซิสเท็มส์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พานิคอม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พานิคอม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พานิคอม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พานิคอม จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พลาสเทค เมทาลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พลาสเทค เมทาลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท พลาสเทค เมทาลอน (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฮิโรตะ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮิโรตะ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮิโรตะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮิโรตะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...