รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จูบุ เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท จูบุ เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท จูบุ เท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แวร์เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปู พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอร์รูเกท จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อินดัสตรี(ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อินดัสตรี(ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อิน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม อาเคะโบโนะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม อาเคะโบโนะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาเคะโบโนะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาเคะโบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จุฑาวร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กิฟท์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทาฮา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จรัญ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท จรัญ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จรัญ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงสิน – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงสิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงสิน ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วน จรูญ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีทีเอส แดร็ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เมททรอน เมดดิตอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เมททรอน เมดดิตอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เมททรอน เมดดิตอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เมททรอน เมด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มิซาวา (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาบิเทค ไทย จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์รี่ เสรีนา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เชอร์รี่ เสรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทียนโป จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอดับ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท รีฟอร์ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธารธนา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ธารธนา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ธารธนา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ธารธนา จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูโชลุ๊ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โชกิ (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เบนช์มาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอล-โปร คอร์เปอเรช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี ดีแมก (ที) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ดี แอล เทรด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...