รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอไอ เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอไอ เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอไอ เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอไอ เทค จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วีซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาวเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอออน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไอออน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอออน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีซี ดีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีซี ดีคอล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเล็คทรอนิค โปรดัคท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อิเล็คทรอนิค โปรดัคท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเล็คทรอนิค โปรดัคท์ เซอร์ว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แพลนท์ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทาฮา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท งามดีอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แดนซ์แมน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แดนซ์แมน จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอส คามิยะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บี เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเออร์ แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท พีเออร์ แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเออร์ แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บริดจสโตน สเปเชี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลอรีแพลน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท กลอรีแพลน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลอรีแพลน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิซซ่า พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิซซ่า พลาสติก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย คะโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโย คะโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย คะโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ดี ซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ภ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เบอร์นิน่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาต้ามาร์ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...