รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาดาโน (ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังเค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อรุณา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อรุณา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อรุณา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อรุณา จำกัด นิคมอุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาครอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โซลาร์เลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วี บราเดอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่นฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่นฯ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟคัส แมคคานิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มิฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย มิฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มิฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มิฮาร่า จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี(ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทาฮา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาสโก้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาสโก้ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโบ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไดโบ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโบ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามวรชัย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามวรชัย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามวรชัย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามวรชัย จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล บราส (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชีวามาลา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ชีวามาลา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชีวามาลา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชีวามาลา จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูตามิ พรีซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไฟน์พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไฟน์พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฟน์พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคตากะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โคตากะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โคตากะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โคตากะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็นเดลล่า พรีซีสชั่น คอมโพแนนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็นเดลล่า พรีซีสชั่น คอมโพแนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเดลล่า พรีซีสชั่น คอมโพแนนท์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทียนโป จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์แพ็ค (ไทย) คอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน ฟิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ธารธนา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ธารธนา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ธารธนา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ธารธนา จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คัทซูซิกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-อุซุย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย-อุซุย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-อุซุย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-อุซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...