รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แว็บโค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลีฟู้ดส์ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ็ปเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเทียน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ วี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กูด พอยท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท กูด พอยท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท กูด พอยท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กูด พอยท์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติดำรงค์ชัยอุตสาหกรรม – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติดำรงค์ชัยอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติดำรงค์ชัยอุตสาหก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไลค์ ม็อกเทล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แทค สยาม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ชินแพค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคุซัง พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฮาร์ทมานน์ ออโต ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฮาร์ทมานน์ ออโต ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ทมานน์ ออโต ซัพพลาย จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บรืษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บรืษัท ยู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟรม เทค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ.ที.เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเอ็นเคเอส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีไอเค (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอชเอกซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิตตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูรีโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซุง ไฟน์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซุง ไฟน์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แดซุง ไฟน์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เชอร์วิน – วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เชอร์วิน – วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์วิน – วิลเลี่ยมส์ (ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดวา ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดวา ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดวา ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พรอลเปอร์ จิวเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พรอลเปอร์ จิวเว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พร วง กิจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พร วง กิจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พร วง กิจ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พร วง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ข้าวรัชมงคล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คาสท์ เนค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คาสท์ เนค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คาสท์ เนค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คาสท์ เนค จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ภ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...