รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอปิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอปิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โบรเซ่ ดีลอยท์ ออโตโมทีฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โบรเซ่ ดีลอยท์ ออโตโมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โบรเซ่ ดีลอยท์ ออโตโมทีฟ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มาเดร่า โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาเด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาวเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฉียว เป่า เมททัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เฉียว เป่า เมททัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เฉียว เป่า เมททัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเทคกรุ๊พ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ผู้ประกอบการ:  บริษัท ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ว่องอารีย์ คาสเตอร์ อินเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทองเฮีย ฟาสเทอร์เนอร์ (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เซอีโซ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เซอีโซ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอีโซ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอีโซ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอควานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ซี ซิง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ซี ซิง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซี ซิง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซี ซิง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค สปริงคอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค สปริงคอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค สปริงคอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ศิรินพคุณ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ศิรินพคุณ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ศิรินพคุณ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ศิรินพคุณ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคีทาฮาร่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยคีทา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเซล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโคโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวโมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โออุจิ ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โออุจิ ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โออุจิ ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โออุจิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุชิมูระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อุชิมูระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุชิมูระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คาซ่า จิวเวลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท แชลเลนจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดอิช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อะห์ห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลิก้า เซ้าท์ อีส เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ลิก้า เซ้าท์ อีส เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลิก้า เซ้าท์ อีส เอเซีย จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โลจิสเทค ดิสทริบิวช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เอช เค ดี จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) – ภาคเหนือ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...