รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วูเทค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วูเทค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท วูเทค ไทย จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อูเมมูระคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อูเมมูระคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อูเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดานิลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดานิลี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดานิลี่ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยวน ต้า อิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท หยวน ต้า อิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท หยวน ต้า อิเลคโทรนิคส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทัก สปริง อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทัก สปริง อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทัก สปริง อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จินซาน อีเลคโทรนิก อิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เบนช์มาร์ค อิเล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นายโอภาส ธนวิวัฒน์ – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นายโอภาส ธนวิวัฒน์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: นายโอภาส ธนวิวัฒน์ ผู้ประกอบการ: นายโอภาส ธนวิวัฒน์ นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิยาโมโตะ กิเคน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มิยาโมโตะ กิเคน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มิยาโมโตะ กิเคน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แพน เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีจิกาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุชิดะ-ซาโต เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีวายเอ็ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ทีวายเอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีวายเอ็ม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีวายเอ็ม จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท งามดีอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร-ฟินิช จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โปร-ฟินิช จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชีย ออโต้ เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอเชีย ออโต้ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชีย ออโต้ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิ ออยล์(ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟูจิ ออยล์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ออยล์(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โคเบียว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ ไอ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โกลว์ ไอพีพี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอ็มเอ็มไอ ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอ็มไอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ดี แอล เทรด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...