รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลแอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลูซ๊่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ลูซ๊่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์ยูทามา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สตาร์ยูทามา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์ยูทามา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สตาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลี่ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลีฟู้ดส์ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 10 กันยา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท 10 กันยา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 10 กันยา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท 10 กันยา จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวอรี่ อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซฟโก้ อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เซฟโก้ อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เซฟโก้ อิงค์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ถิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ผู้ประกอบการ:  บริษัท ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามริกซ์ แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอคุมะ อินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอคุมะ อินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคุมะ อินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คอร์รูเกท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม อาอิดะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม อาอิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนปอน ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โนปอน ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โนปอน ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โนปอน ไทย จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิลลิปส์ ซีฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิปปอน อัลซึ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิปปอน อัลซึ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน อัลซึ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แวนด้าแพค จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ซี – บี เคมิคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม ซี – บี เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ซี – บี เคมิคอล จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเฟ้ล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยเฟ้ล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเฟ้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเฟ้ล จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.เอฟ.แอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอดับบลิว ซีที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอดับ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอราโนส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โอราโนส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอราโนส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอราโนส จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ฮามาดะ เทคโนส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...