รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที แอสเซมบลี อีสท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทีที แอสเซมบลี อีสท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสด้า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์)จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์)จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์)จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟลเวอร์พลั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ธานี กูชิ เมททัล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ธานี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮคุโตะ สยาม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โฮคุโตะ สยาม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮคุโตะ สยาม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮคุโตะ สยาม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จุฑาวร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี.ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล โรงงาน 2 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จิ่งเซิ่งไวร์ แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเซซิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เมทัลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ทอมโบว์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ทอมโบว์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ทอมโบว์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทรีโอเทค (บางกอก) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ทรีโอเทค (บางกอก) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรีโอเทค (บางกอก) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยานยนต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยเด็น อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิวเจอร์ พาธไฟน์เดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตโยเด็น อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิวเจอร์ พาธไฟน์เดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยเด็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โพรเฟานด์ โกร๊ธ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพรเฟานด์ โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โตเก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เว็ททรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย เว็ททรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เว็ททรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เลเซอร์ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยลัสเตอร์โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทยลัสเตอร์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยลัสเตอร์โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยลั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย พรีเชียส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทย พรีเชียส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย พรีเชียส แมนูแฟคเจอเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูริเวอร์ 1977 จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูไนเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท รีฟอร์ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีวาย อ๊อปติกส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูโชลุ๊ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทดทราด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เทดทราด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทดทราด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอโอมิก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรโตซอน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท โรโตซอน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท โรโตซอน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรโตซอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้ เลขทะเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...