รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไดเคียว นิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไดเคียว นิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท นูทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 10 กันยา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท 10 กันยา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 10 กันยา จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท 10 กันยา จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางสาวจิตติมา อึ้งพานิช – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางสาวจิตติมา อึ้งพานิช ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: นางสาวจิตติมา อึ้งพานิช ผู้ประกอบการ: นางสาวจิตติมา อึ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โมเดอนเคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาพาโก้ จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคเอ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โคเอ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเอ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮีโร่ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยานากิซาวะ พรีซิชั่น (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิสมาค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ซิสมาค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิสมาค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิสมาค จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วายเอส พรีซีชั่น แสตมปิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แบรนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อิวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อิวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (ม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารายณ์ ฮายาซิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์ ฮายาซิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นารายณ์ ฮายาซิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ.ที.เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเซล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีไอเค (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กระเบื้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โหย่งหลิง (2013) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โหย่งหลิง (2013) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โหย่งหลิง (2013) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โหย่งหลิง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเทอร์ฮาลเตอร์ เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ชิโมฮิร่า อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ชิโมฮิร่า อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิโมฮิร่า อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเซีย ชาฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเซีย ชาฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซีย ชาฟท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซีย ชาฟท์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลเด้น ดี ไทรอัมฟ์ จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด นิคมอุตส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สามมิตรเทค จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมโก้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ต้า ยี่ห์ หลุน อัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ต้า ยี่ห์ หลุน อัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ต้า ยี่ห์ หลุน อัน (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันเทคเมทัล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โนเบิ้ล อิเลคโทรนิคส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตัส ไมโครซิสเต็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...