รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาซาฮี พลัส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท อาซาฮี พลัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี พลัส จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทร์-วอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไทร์-วอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อีมิสซัน คอนโทรล เทคโนโลยี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โอเรียนตัล – มูไร เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล – มูไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุนทร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอวี แอคเซสซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เจ.แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ที.เจ.แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เจ.แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ที.เจ.แพค จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาลาพลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มาลาพลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาลาพลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาลาพลาส จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท พานทองกลการ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท พานทองกลการ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท พานทองกลการ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พานทองกลการ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไวด์ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไวด์ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวด์ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาย โค้ทติ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฉางไทย พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ฉางไทย พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉางไทย พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉางไทย พลาสติก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อชเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ท็อชเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อชเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ท็อชเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิโรมิทซี เทคโนอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฮิโรมิทซี เทคโนอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโรมิทซี เทคโนอาร์ท (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เออิโคอุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโคอุ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตาปี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ตาปี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ตาปี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นิวไทยแฟคตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นิวไทยแฟคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวไทยแฟคตอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด นิคมอุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยมารูจูน จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคตากะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โคตากะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โคตากะ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โคตากะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โคเบียว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี อาร์ พี จิลเวลรี่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หินสวยมาก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท หินสวยมาก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท หินสวยมาก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หินสวย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เค เจ จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีพีเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท คังเซโด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท คังเซโด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท คังเซโด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คังเซโด จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สเต็ป สโตนส์ จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...