รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเน็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลอยัลแพค จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เบกีแมน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมเยอร์เรซิ่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมเยอร์เรซิ่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เมเยอร์เรซิ่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เมเย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โกบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โกบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปรแคร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โปรแคร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรแคร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โปรแคร์ จำกัด นิคมอุตสา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ทิน สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โอ-แคสท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท รีแฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แบรนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุจิยามะ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท อุจิยามะ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อุจิยามะ แมชชีนเนอรี่ (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด นิคมอุตสาห ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จรัญ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จีไอเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จีไอเค (ไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โชวะ ไบรเทน เมทอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โชวะ ไบรเทน เมทอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โชวะ ไบรเทน เมทอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคมีแมน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เคมีแมน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เคมีแมน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคมีแมน จำกัด นิคมอุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไนล์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไนล์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไนล์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไนล์ส (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามทอง อัญมณี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด นิคมอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการ: ห้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตเชน อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โตเชน อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเชน อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เวลล์ฟอร์ซ อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทร เวลธ์ โพลีเมอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด นิคมอุตสาหกรรม:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...