รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอช ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท โตโยฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ( ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาดะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาดะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาดะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮานามิ ฟู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทราล ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทราล ไทย จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บราโว เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บราโว เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บราโว เอเชีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บราโว ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อูเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คาวากูชิ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คาวากูชิ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คาวากูชิ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บี.เค.แอล. กรุ๊ฟ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท บี.เค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อีพีอีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อีพีอีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อีพีอีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นาคากาวา สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท นาคากาวา สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นาคากาวา สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มินา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟคัส แมคคานิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลัก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โลหะสยาม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โลหะสยาม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โลหะสยาม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โลหะสยาม จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (โรงงานที่ 2) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (โรงงานที่ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินเกิ้ล ทัสซี ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แมกโซ่ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ราชาโฟม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ราชาโฟม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชาโฟม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชาโฟม จำกัด นิ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มารูจ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท คูมิ (ไทยแลนด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูตามิ พรีซิชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูตามิ พรีซ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโคโค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด นิคม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิวไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคฮาระ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ป ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิฮอน-อิสุเอด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สุ่ยเลียง จิวเวลลอร์รี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท สุ่ยเลียง จิวเวลลอร์รี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท สุ่ยเลียง จิวเวลลอร์รี่ จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็คเซล รีช แมนูแฟคเตอริ่ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท เคเอ็มเอส ลูบ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคเอ็มเอส ล ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีซีแอล ไทเซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซีซีแอล ไทเซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีซีแอล ไทเซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อนาล็อก ซิต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยามากูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด นิคมอุต ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...