รายชื่อโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมในไทย

โรงงานในไทย

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ซู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลูซ๊่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ลูซ๊่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คีย์ส อินดัสเทรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท คีย์ส อินดัสเทรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท คีย์ส อินด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โยโรซึ เอ็นจิเ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท ลี่ ไท่ อัลลอย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่ จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยี่เนียริ่ง จำกั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทราล ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล ไทย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เทราล ไทย จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จำกัด ผู้ประกอบ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อุดมชัย เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท อุดมชัย เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท อุดมชัย เพ้นท์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท คราวน์ เบ็บแคน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด นิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ ชื่อโรงงาน: บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาย โค้ทติ้ง ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ยามาโตะ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท แพน เอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ไคฮาร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม. ไอ. ที. โกล์ด จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1) ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที.เอ็น.เอส อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ที.เอ็น.เอส อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอ็น.เอส อินดัสตรี จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก. – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก. ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก. ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วน จรูญ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษั ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คราวน์ เบบเคน แอนด์ โคลสเชอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมที ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ประกอบก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด นิคมอุ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอเค คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โอเค คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเค คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสเจ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด ผู้ประกอบกา ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ.จี.ดีไซน์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ.จี.ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ.จี.ดีไซน์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที เอส วีฮิเคิล เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ที เอส วีฮิเคิล เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ที เอส วีฮิเคิล เทค จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ:  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เดอะ สตาเลี ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ: บริษัท วนช ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวณัฎฐา แซ่ชื้อ – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

นางสาวณัฎฐา แซ่ชื้อ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: นางสาวณัฎฐา แซ่ชื้อ ผู้ประกอบการ: นางสาวณัฎฐา แซ่ชื้อ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด ผู้ประกอบการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด น ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม: ภาค ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด ผู ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...

ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประก ...
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ปร ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
Loading...