ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ(1959) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ(1959) จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำอุปกรณ์โรงสี ปุลเล่

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-66-1/37

เลขที่ 497 หมู่ ซอย วัฒนธรรม ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

โทรศัพท์: 

เงินทุน 14500000 บาท

คนงาน 53 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, ราษฎร์บูรณะ


Comments are closed.